Đặc sắc[HOT] Tổng hợp các gói ưu đãi Dragon Waifu

[HOT] Tổng hợp các gói ưu đãi Dragon Waifu

13/06

Tổng hợp các gói ưu đãi Dragon Waifu

1. Gói Tháng:

Sử dụng Ruby để mua các gói vật phẩm hấp dẫn gồm: 

 • Gói Miễn Phí Tháng: nhận 100 Crystal 2 vé chiêm mộ
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tháng I: Giá 700 Ruby nhận 680 Crystal, 10 vé chiêu mộ.
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tháng II: Giá 2100 Ruby nhận 1900 Crystal, 25 vé chiêu mộ.
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tháng III: Giá 7000 Ruby nhận 6400 Crystal, 70 vé chiêu mộ.
 • Gói Vé Chiêu Mộ Ng.Tố Tháng: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 30 vé chiêu mộ nguyên tố 100 mảnh tướng SSR ngẫu nhiên.
 • Gói Thẻ Tiên Tri Tháng: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 35 Thẻ Tiên Tri (Thẻ Tiên Tri: Sử dụng cho Vòng Quay Chiêm Tinh)
 • Gói Xu Đập Trứng I: Giá 1050 Ruby nhận 980 Crystal, 10 Xu Đập Trứng.
 • Gói Xu Đập Trứng II: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 20 Xu Đập Trứng.
 • Gói Xu Đập Trứng III: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 60 Xu Đập Trứng.
 • Gói Rèn Luyện Thợ Săn Tháng I: Giá 700 Ruby nhận 680 Crystal, 2 vật phẩm 24h điểm rèn luyện, 2 vật phẩm 24h xu tala, 1000 Pha lê Tiềm Lực.
 • Gói Rèn Luyện Thợ Săn Tháng II: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 5 vật phẩm 24h điểm rèn luyện, 5 vật phẩm 24h xu tala, 3000 Pha lê Tiềm Lực.
 • Gói Rèn Luyện Thợ Săn Tháng III: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 15 vật phẩm 24h điểm rèn luyện, 15 vật phẩm 24h xu tala, 10000 Pha lê Tiềm Lực.
 • Gói bồi dưỡng trang bị Tháng I: Giá 1050 Ruby nhận 980 Crystal, 10 thép cao cấp (dùng để cường hóa trang bị), 10 bụi sao tinh tế (dùng để cường hóa huy chương).
 • Gói bồi dưỡng trang bị Tháng II: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 20 thép cao cấp, 20bụi sao tinh tế.
 • Gói bồi dưỡng trang bị Tháng III: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 60 thép cao cấp, 60 bụi sao tinh tế.
 • Gói Pha Lê Thánh Năng Tháng I: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 6000 Pha Lê Thánh Năng( dùng để nâng lever Hòa Âm, tăng giới hơn lever của Thợ Săn).
 • Gói Pha Lê Thánh Năng Tháng II: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 16000 Pha Lê Thánh Năng

2. Gói Tuần

Sử dụng Ruby để mua các gói vật phẩm hấp dẫn gồm: 

 • Gói Miễn Phí Tháng: nhận 50 Crystal
 • Gói Thư Riêng Tuần: Giá 7000 Ruby nhận 5250 Thư Riêng (Dùng để cường hóa Vật Riêng)
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tuần I: Giá 1050 Ruby nhận 980 Crystal, 10 vé chiêu mộ.
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tháng II: Giá 1750 Ruby nhận 1630 Crystal, 15 vé chiêu mộ.
 • Gói Vé Chiêu Mộ Tháng III: Giá 3500 Ruby nhận 3280 Crystal, 30 vé chiêu mộ.
 • Gói Thẻ Tiên Tri Tuần I: Giá 1050 Ruby nhận 980 Crystal, 5Thẻ Tiên Tri (Thẻ Tiên Tri: Sử dụng cho Vòng Quay Chiêm Tinh)
 • Gói Thẻ Tiên Tri Tuần II: Giá 3500 Ruby nhận 3280 Crystal, 15 Thẻ Tiên Tri
 • Gói Xu Đập Trứng Tuần I: Giá 1400 Ruby nhận 1280 Crystal, 10 Xu Đập Trứng.
 • Gói Xu Đập Trứng Tuần II: Giá 3500 Ruby nhận 3280 Crystal, 25 Xu Đập Trứng.
 • Gói Pha Lê Sao Tuần I: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 3 Pha Lê Sao( Dùng để cài lại thuộc tính của huy chương)
 • Gói Pha Lê Sao Tuần II: 6480 Ruby nhận 6480 Crystal, 8 Pha Lê Sao.
 • Gói Đá Nguyên Tố I: Giá 2100 Ruby nhận 1980 Crystal, 50 đá nguyên tố tùy chọn. (dùng để nâng cấp Tr.Bị độc quyền của Thợ Săn thuộc tính tương ứng).
 • Gói Đá Nguyên Tố II: Giá 7000 Ruby nhận 6480 Crystal, 150 đá nguyên tố tùy chọn. 
 • Gói Đá Cường Hóa Tuần I: Giá 700 Ruby nhận 680 Crystal, 30 đá cường hóa cao. (Dùng để cường hóa Tr.Bị độc quyền).
 • Gói Đá Cường Hóa Tuần II: Giá 700 Ruby nhận 1630 Crystal, 60 đá cường hóa cao

3. Gói Ngày 

Sử dụng Ruby để mua các gói vật phẩm hấp dẫn gồm: 

 • Gói Miễn Phí Ngày: Nhận 20 Crystal.
 • Gói Xu Tala Ngày I: giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 4 vật phẩm xu tala 24h.
 • Gói Điểm Rèn Luyện Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 1 vật phẩm Điểm Rèn Luyện 24h.
 • Gói Pha Lê Tiềm Lực Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 600 Pha lê tiềm lực.
 • Gói Bụi Sao Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 4 bụi sao tinh tế.
 • Gói Thép Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 4 Thép Cao Cấp
 • Gói Đá Cường Hóa Thường Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 30 đá cường hóa thường.(dùng để cường hóa trang bị độc quyền)
 • Gói Bùa Tài Năng Ngày I: Giá 350 Ruby nhận 300 Crystal và 30 bùa tài năng sơ.(dùng khi tẩy thuộc tính phụ của Huy Chương) 

4. Shop Crystal: Lần đầu mua trong ngày Nhân đôi Crystal:

5. Gói Giờ Vàng

 • Gói Nhẫn Thề Ước: Giá 1400 Ruby nhận trang phục Octavius Cô Dâu Xinh Đẹp.
 • Gói Người Đẹp Say Tửu: Giá 1400 Ruby nhận trang phục Oda Nobunaga Người Đẹp Say Tửu
 • Gói Mỹ Nhân Suối Nước Nóng: Giá 1400 Ruby nhận trang phục Akechi Mitsuhide Mỹ Nhân Suối Nước Nóng
 • Gói Thiếu Nữ Anh Đào: Giá 1400 Ruby nhận trang phục Atsuka Thiếu Nữ Hoa Anh Đào

6. Thẻ tháng, Thẻ Chí Tôn, Thẻ Gặp Gỡ

 • Thẻ tháng: trong 30 ngày, mỗi ngày nhận 100 Crystal, tổng nhận 3300 Crystal.
 • Treo máy Tuyến Chinh rơi Pha Lê Tiềm Năng +50%
 • Mua nhận ngay 300 Crystal và 300 Danh Vọng (Exp Vip dùng để Tăng Vip, Danh hiệu nhân vật)
 • Thẻ Chí Tôn: trong 30 ngày, mỗi ngày nhận 400 Crystal, tổng nhận 12980 Crystal.
 • Boss Guild rơi Xu Guild +50%
 • Mua nhận ngay 980 Crystal và 980 Danh Vọng
 • Thẻ Gặp Gỡ: trong 30 ngày, mỗi ngày nhận 3 vé chiêu mộ, tổng nhận 100 vé chiêu mộ.
 • Mua nhận ngay 10 vé chiêu mộ và 1630 Danh Vọng(exp vip)

 

7. Kế hoạch cổ vũ thợ săn 1, 2: Mua vượt ải để nhận rất nhiều Crystal

 • Mật hàm từ Tháp Nữ Hoàng: giá 1400 Ruby, khi vượt ải tháp Nữ Hoàng nhận rất nhiều Crystal tổng 45000 Crystal
 • Ghi Chú Khám Phá Vườn Quên Lãng: Loại Tập Sự,  Loại Nhà Thám Hiểm, Loại Đại Anh Hùng: Vượt hoạt động Vườn Quên Lãng nhận exp để tăng cấp và nhận thưởng theo cấp.
 • Sổ Tay Khám Phá Tala: Loại Tập Sự,  Loại Nhà Thám Hiểm, Loại Đại Anh Hùng: Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày nhận exp hướng dẫn để tăng cấp và nhận thưởng theo cấp.

Tin khác

GiftcodeNạp thẻHỗ Trợ