Tin mới[HOT] Tính năng thánh vực

[HOT] Tính năng thánh vực

13/06

Tính năng thánh vực

Thợ săn thân mến, 

Dragon Waifu gửi tới bạn một hệ thống tính năng mới mẻ với rất nhiều "em vợ" xinh xắn nè.

1. Sức Mạnh Tín Ngưỡng: Cường hóa các thuộc tính của Thợ Săn

 • Chén Thánh: Tăng Cấp Chén Thánh cường hóa tất cả các thuộc tính của Thợ Săn. Sử dụng Tinh Hồn Săn Rồng để nâng cấp có thể lấy được từ vòng quay Máy Đập Trứng
 • Trái Tim Nhanh Nhẹn: Tăng cấp Trái Tim Nhanh Nhẹn cường hóa các thuộc tính của Thợ Săn Nhanh Nhẹn. Sử dụng Tinh Hồn Săn Rồng để nâng cấp có thể lấy được từ vòng quay Máy Đập Trứng
 • Trái Tim Trí Tuệ: Tăng cấp Trái Tim Trí Tuệ cường hóa các thuộc tính của Thợ Săn Trí Tuệ. Sử dụng Tinh Hồn Săn Rồng để nâng cấp có thể lấy được từ vòng quay Máy Đập Trứng
 • Trái Tim Sức Mạnh: Tăng cấp Trái Tim  Sức Mạnh cường hóa các thuộc tính của Thợ Săn Sức Mạnh. Sử dụng Tinh Hồn Săn Rồng để nâng cấp có thể lấy được từ vòng quay Máy Đập Trứng.

2. Duyên: Mỗi thợ săn sẽ có duyên phận với các thợ săn khác. Khi sở hữu sẽ kích duyên tăng thuộc tính cho Thợ Săn. Kích hoạt tăng thuộc tính của các Thợ Săn có duyên phận.

3. Cuộn Tranh Thợ Săn

- Thư viện minh họa: Thay đổi hình nền minh họa cho đẹp

- Cuộn Tranh Thợ Săn: Liên quan đến cấp độ Đột Phá Thợ Săn

 • Mỗi Thợ Săn cứ tăng 1 Sao sẽ kích hoạt 1 thuộc tính Buff nguyên tố tương ứng.
 • Đột phá thuộc tính Thợ Săn trong Cuộn Tranh Thợ Săn sẽ có hiệu lực với toàn bộ Thợ Săn.

4. Điện Hòa Âm: Gồm 2 giai đoạn Bảo Vệ và Hòa Âm

- Bảo Vệ:

 • Người chơi có thể chọn Thợ Săn bất kì làm Bảo Vệ 
 • Khi số lượng và cấp Bảo Vệ đáp ứng điều kiện có thể kích hoạt thuộc tính, tăng lực chiến của tất cả Thợ Săn
 • Số lượng Bảo Vệ sẽ mở khóa theo tiến độ ải
 • Thợ Săn được chọn làm Bảo Vệ tham gia tính năng khác sẽ không bị ảnh hưởng.

- Hòa Âm:

 • Điều kiện mở khóa: Giai đoạn bảo vệ, có 15 Thợ Săn Lv 200 trở thành Bảo Vệ.
 • Sáu khi mở khóa Hòa Âm, chỉ Thợ Săn Lv 200 có thể thành Bảo Vệ, giới hạn tối đa 60 Bảo Vệ, mở khóa vị trí mới tiêu hao [Hòa Âm] hoặc Crystal
 • Giai đoạn Bảo Vệ kích hoạt thuộc tính có hiệu lực vĩnh viễn, Bảo Vệ không đủ 15 người cũng sẽ có hiệu lực.

- Tăng Cấp Hòa Âm:

 • Hòa Âm có thể tăng cấp, cấp khi kích hoạt ban đầu là 200, giới hạn cấp là 215.
 • Từ thợ săn thứ 16 bắt đầu, mỗi sở hữu 1 Thợ Săn Lv200, giới hạn Hòa Âm tăng 5, Max Lv 300.
 • Sau khi tăng cấp Hòa Âm, trong Bảo Vệ tất cả Thợ Săn chịu ảnh hưởng của Hòa Âm, cộng hưởng tăng lên cấp giống nhau.
 • Hủy Thợ Săn Bảo Vệ, cấm Điện Hòa Âm sẽ quay lại 200.

- Thưởng Tuần Tra Thánh Vực: Thưởng tích lũy treo máy: Giới hạn tích thời gian là 24h, theo số lượng Bảo Vệ, vật phẩm thưởng tích lũy treo máy [Pha Lê Thánh Năng] dùng để tăng cấp Hòa Âm.

Chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ~

Tin khác

GiftcodeNạp thẻHỗ Trợ